Събития

За организиране на събитие в хижата, свържете се с нас, за да обсъдим
възможности и условия. Всяко събитие при нас е различно, подхождаме с
внимание към детайла и грижа за хубавото изкарване на гостите.